Welkom bij Steenfabriek De Rijswaard
Bienvenue à la briqueterie Rijswaard

Maak hieronder uw keuze om door te gaan
Faites votre choix pour continuer

HET PROCES

De steenfabriek

Steenfabriek De Rijswaard is zeven dagen per week in productie. Enerzijds om een hoge capaciteit te behalen, anderzijds om optimaal gebruik te maken van de duurzame energie die in de fabriek wordt opgewekt.

Er wordt in twee ploegendiensten gewerkt om jaarlijks 120 miljoen bakstenen op te leveren. Omdat het productieproces grotendeels automatisch verloopt, zijn per ploeg slechts acht personen nodig om van de klei een volmaakte baksteen te maken. In totaal zijn er 32 mensen werkzaam bij De Rijswaard (productie, technische dienst en kantoor).

Het proces

Het gehele proces, van klei tot baksteen, is onder te verdelen in zes fasen: grondstof, voorbewerking, vormgeving, drogen,stoken en sortering. Kies beneden voor een korte uitleg per fase.